Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΜία σύντομη παρουσίαση της διαχρονικής χρήσης της εικόνας στην πολιτική επικοινωνία। Δίνονται ιστορικά παραδείγματα με θετικές εικόνες/σύμβολα/έννοιες όπως ελπίδα, αισιοδοξία, φως αλλά και πολύ συχνά αρνητικές όπως φόβος/σκοτάδι/καταστροφή। Κυρίαρχος στόχος η ενοποίηση/κινητοποίηση πίσω από τον ηγέτη και το κόμμα του, συχνά κατασκευάζοντας έναν έχθρό΄ της χώρας, της κοινωνίας, του λαού।
Οι μαθητές ξεκινώντας από τα ερεθίσματα αυτά και μέσα από συνεργατικές διαδικασίες παρουσιάζουν ανά ομάδες την επιχειρηματολογία τους σχετικά με τη χρησιμότητα, αυθεντικότητα αλλά και την πιθανή χειραγώγηση που προκύπτει από τα πολιτικά μηνύματα και εικόνες.

2 σχόλια:

  1. Η εικόνα και κυρίως η αφίσα, ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας, έχει να προσφέρει στην κατανόηση της έννοιας του πολιτικού μηνύματος από τους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται σε δύο επίπεδα: στο χρονικό μέσω της ιστορικής αναδρομής στη χρήση της εικόνας και στο μορφολογικό μέσω της παρουσίασης διαφορετικών παραδειγμάτων αντιπαραβαλόμενων συμβόλων. Τεχνικά είναι σημαντική η χρήση μίας πρόσφατης γνωστής για τους μαθητές αντιπαράθεσης πολιτικής εικόνας στο ξεκίνημα, καθώς και η χρήση διάτιτλων για μια πιο αναλυτική εννοιολογική προσέγγιση.Η χρήση της αφίσας ενισχύει την αισθητική του photostory. Η αυθεντικότητα του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η ιστορία υπόσχεται την ενεργοποίηση των μαθητών τόσο ως προς την εννοιολογική εμβάθυνση, όσο και ως προς τη διεύρυνση της θεματικής της χρήσης της εικόνας ως σύμβολο στα πλαίσια του μαθήματος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι εικόνες και οι αφίσες που επελέγησαν, αποτελούν άριστα δείγματα μιας εφαρμοσμένης γραφίστικης τέχνης με πολιτικούς σκοπούς, σκοπιμότητες, στρατηγικές και κέρδη. Η ιστορική αναδρομή δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αντιληφθούν την σημασία της πολιτικής επικοινωνίας, και ειδικότερα «πολιτικής» εικόνας, στην διαμόρφωση της ιστορικής πραγματικότητας. Όσον αφορά την τεχνική του πτυχή, το photo story θα μπορούσε να είναι πιο κατανοητό αν ο ρυθμός της εναλλαγής των εικόνων και των λεζάντων ήταν πιο αργός. Τέλος, η σύνδεση που γίνεται με την σημερινή εποχή βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν με βάση τα σημερινά πολιτικά ήθη την επιρροή και την ποιότητα της πολιτικής αφίσας στην χώρα μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή